Czasami trzeba bardzo szybko uruchomić jakąkolwiek działającą wersje cepha, taki skrypt robiący jedną działającą instancję mon i osd na jednym hoście może sie wtedy przydać. ~~~ #dysk na dane export DATA_DEV=sdb #dysk na journal export JRNL_DEV=sdc #hostname export HOST=ceph1 #instalujemy repo wget -q -O- ‘https://ceph.com/git/?p=ceph.git;a=blob_plain;f=keys/release.asc’ | sudo apt-key add - echo deb http://ceph.com/debian-giant/ $(lsb_release -sc) main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph.list #instalujemy cepha i ceph-deploy apt-get update && apt-get install ceph ceph-deploy #jedziemy z koksem ceph-deploy install $HOST ceph-deploy new $HOST echo “osd crush chooseleaf type = 0” » ceph.conf echo “osd pool default size = 1” » ceph.conf ceph-deploy mon create-initial $HOST ceph-deploy disk zap $HOST:$DATA_DEV ceph-deploy disk zap $HOST:$JRNL_DEV ceph-deploy osd create $HOST:$DATA_DEV:$JRNL_DEV sudo chmod +r /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring ~~~