Robimy partycje na dużym dysku (lub mamłym, bo mamy taką fantazje) - używamy tablicy GPT.

parted /dev/sdt mklabel gpt

parted -a optimal /dev/sdt mkpart primary 0% 90%