Czasami istnieje potrzeba podmountowania zdalnego katalogu za pomocą SSH, z pomocą przychodzi sshfs.

sshfs -o ssh_command="ssh -i ~/klucz" [email protected]:/home/folder /mnt/folder