Wielu nowych użytkowników Solaris 11 może mieć wątpliwości jak skonfigurwać adres ip na interfejsach sieciowych. W kilku krokach przedstawię jak można to zrobić.

Sprawdzamy dostępne interfejsy

Komendą dladm z opcjami uzyskamy informacje o interfejsach - wartswa 1,2.

dladm show-phys
dladm show-link

Dodajemy adresację IP

Dla konfiguracji z dynamicznym ip i serwerem DHCP

ipadm create-ip -T dhcp bge0/v4
ipadm create-ip -T static -a 1.1.1.2/24 bge0/v4

Domyślny routing

Dodajemy z opcją -p dla zachowania tej zmiany.

route -p add default 1.1.1.1

DNS i rozwiązywanie nazw

Sprawdzamy czy nasz serwer dns znajmuje się w pliku /etc/resolv.conf

cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8 i sprawdzamy czy resolver dobrze działa.

ping elvis.com Jeśli dowiemy się, że Elvis żyje - wszystko jest ok.